Raionul Ştefan Vodă

Clasament
B-
Total
56 %
Poziție
4.  (+8 %)
I. Accesul la informație
 
 
89 %
II. Participarea în procesul decizional
 
 
57 %
III. Achizițiile publice
 
 
34 %
IV. Administrarea proprietății publice
 
 
0 %
V. Bugetarea
 
 
83 %
VI. Resursele umane
 
 
40 %
VII. Etica profesională și conflictul de interese
 
 
50 %
VIII. Serviciile sociale
 
 
63 %
IX. Investițiile, întreprinderile municipale și participarea în societățile comerciale
 
 
25 %
 
 Media tuturor regiunilor
 Raionul Ştefan Vodă
Clasament general a regiunii
B-
pe scala de la F (0 - 9 %) la A+ (80 - 100 %)
Transparența regională totală
56 %
de maxim 100 puncte
Schimbări față de perioada anterioară
+8 %
Poziție
4.
Transparență regională în detalii
Valoare
 
Calitate ?
+I. Accesul la informație
89 %
de maxim 16 puncte
+
+II. Participarea în procesul decizional
57 %
de maxim 32 puncte
+
+III. Achizițiile publice
34 %
de maxim 12 puncte
+IV. Administrarea proprietății publice
0 %
de maxim 7 puncte
+V. Bugetarea
83 %
de maxim 12 puncte
+
+VI. Resursele umane
40 %
de maxim 5 puncte
+VII. Etica profesională și conflictul de interese
50 %
de maxim 6 puncte
++
+VIII. Serviciile sociale
63 %
de maxim 4 puncte
+
+IX. Investițiile, întreprinderile municipale și participarea în societățile comerciale
25 %
de maxim 6 puncte
+

Scopul proiectului constă în prezentarea publică a datelor relevante privind transparența autorității publice locale în baza unui chestionar sociologic aplicat în rândul primarilor, precum și în baza datele colectate din surse accesibile publicului. Metodologia a fost preluată de la un proiect similar implementat de Transparency International Slovacia. Suntem siguri că creșterea gradului de conștientizare a acestor date va îmbunătăți transparența autorităților locale.

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și al Ambasadei SUA la Chișinău. Portalul este parte a proiectului "Localități transparente, competitive și sustenabile financiar în Republica Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.